Piękne jasełka w Cholewianej Górze

Schola „Spontan” z Cholewianej Góry zaprezentowała bardzo ciekawe, udane jasełka, oparte na autorskim pomyśle, scenariuszu opracowanym przez kilka dziewcząt:  Dominikę Gil, Aleksandrę Piróg, Joannę Kołodziej, Jagodę Piróg i Agatę Delektę. Bogate od strony muzycznej, precyzyjnie skonstruowane, sprawnie aktorsko zagrane, a przede wszystkim pięknie „wyśpiewane” jasełka przedstawione zostały 6 stycznia w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Serca NMP w Cholewianej Górze i były wspaniałym zwieńczeniem okresu kolędowego.

 

Jagoda Piróg, Aleksandra Piróg i Dominika Gil zajęły się stroną muzyczną jasełek, która  szczególnie warta jest podkreślenia. Muzyka, której towarzyszyły różne odgłosy i „zaśpiewy”, znakomicie zilustrowała różne fazy scenicznej prezentacji, rozgrywające się w niebie, piekle i na ziemi. Od anielskich  fraz chórku śpiewającego z podziałem na głosy (także męskie i żeńskie), poprzez skoczne i rzewne nuty melodii pasterskich, po mroczne tony o satanistycznym brzmieniu – wszystko to udanie podkreślało zmienność nastrojów i pojawianie się kolejnych scen. Ponadto pięknie zaśpiewane zostały przez chór liczne  kolędy i pastorałki, z których wiele było nieznanych, o staropolskim rodowodzie. Momentami zdawało się, że słyszymy głosy gregoriańskich chorałów, innym razem muzyka stawała się bardziej współczesna. Wszystko to jednak uwydatniało nader żywą, spójną i przemyślaną całość, konstrukcję fabularną, która kończyła się życzeniami i akcentem kolędowym.

Niewątpliwie sprostali zadaniu odtwórcy poszczególnych ról, zwłaszcza Paulina Koc w roli Heroda, Adrian Rurak jako Józef, Ewa Olejarz grająca Maryję i Aleksandra Delekta pełniąca rolę narratora. Ale nie ustępowali im pozostali, mający mniejsze lub większe role do odegrania: Katarzyna Drelich, Anna Puzio i Dorota Olszowa jako Anioły, Marlena Puzio w roli Lucyfera oraz Joanna Kołodziej i Paulina Sudoł jako Diabły, Agata Delekta, Marta Chamot i Daniel Piróg jako Królowie czy wreszcie odtwarzający rolę Pastuszków: Marcin Delekta, Krzysztof Piróg, Aleksandra Piróg, Iwona Rurak i Andrzej Socha.

Ksiądz proboszcz Marian Dul, który jest opiekunem scholi i wraz z młodzieżą ją zaprezentował licznie przybyłym do kościoła wiernym, ma powody do dumy z tak wspaniałej grupy. Schola „Spontan” działa od 2009 roku i zajmuje się oprawą mszy św., organizowaniem koncertów, akademii czy właśnie jasełek. Jakość muzyczną występu jasełkowego należy docenić tym bardziej, jeśli uwzględni się fakt, że „Spontan” nie ma nauczyciela z przygotowaniem muzycznym jako opiekuna. Przez pewien czas tylko współpracował ze scholą dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury – Edward Horoszko.

Założyły scholę i prowadzą ją Jagoda Piróg i Dominika Gil, które ostatnio wspierają w tym dziele Aleksandra Piróg i Joanna Kołodziej. W roku 2010 został zorganizowany koncert patriotyczny z udziałem orkiestry pana Edwarda Horoszko, na którym schola „Spontan” zaprezentowała się w kościele w Cholewianej Górze. Piękne jasełka na inaugurację roku 2012 potwierdzają, że jej powołanie to nader cenna i udana inicjatywa.

Ryszard Mścisz

 


Joomla template by Joomlashine.com