Powstaje świetlica Parafialna
         Dobiega końca realizacja wniosku pn.: „Przebudowa oraz wyposażenie obiektu w celu uruchomienia świetlicy Parafialnej w miejscowości Nowy Nart”  realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
          W ramach projektu pozyskano środki na przebudowę podziemi kościoła parafialnego oraz podstawowe wyposażenie tj.: krzesła, stoły, projektor multimedialny, zestaw nagłaśniający, telewizor i laptop.
      Dzięki pozyskiwanym funduszom nastąpi wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i zawodowym obszaru LGD. Realizacja projektu wpłynie na kultywowanie tradycji lokalnej oraz zaangażowanie się mieszkańców, głównie młodzieży w życie społeczne. Zakupiony sprzęt będzie pozwalał na wykorzystanie go przy różnych uroczystościach, występach dla całej społeczności. 
 
 
 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
 
Joomla template by Joomlashine.com