Zmartwychwstanie – fundamentem naszej wiary

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi fundament naszej wiary. Chrystus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Jego wcielenie jest aktem miłości do ludzi, równocześnie solidarności z nimi. Chrystus, przyjąwszy ludzką naturę, podzielił los człowieka aż do granicy śmierci. Jego śmierć była dopełniona w podwójnym znaczeniu: fizycznym i duchowym, tzn. ciałem i duszą przeżył egzystencjalnie grozę śmierci.

 

Piątek był dniem śmierci Jezusa. Wyrok przeciwko Niemu sporządziła żydowska rada, a był to efekt współpracy Sanhedrynu z Poncjuszem Piłatem, który go zatwierdził. Za pretekst podano bluźnierstwa oraz rzekome zagrożenie dla politycznej władzy rzymskiej. Śmierć Jezusa była ukoronowaniem Jego misji i nauki, urzeczywistnieniem Królestwa Bożego w opuszczeniu, niemocy, bluźnierstwie i cierpieniu. W ten sposób stanowiła zadośćuczynienie za grzechy ludzi, stanowiła „okup za wielu” (Mk 10, 45).

Chrześcijaństwo nie ogranicza się do teologii krzyża, gdyż jej dopełnieniem jest teologia zmartwychwstania. Po trzech dniach Jezus powstał z martwych. Chrystus cierpiący i Chrystus zmartwychwstały jest jedną i tą samą osobą, dlatego odizolowanie krzyża i chwały jest sprzeczne z przekazem nowiny ewangelicznej.

Fakt zmartwychwstania Jezusa stanowi centralny moment wszystkich pism „Nowego Testamentu”. W „Ewangeliach” opowieść o Jezusie nie kończy się opisem męki i śmierci, ale informacjami o zmartwychwstaniu. Uczniowie Jego przeszli zatem drogę od zwątpienia i depresji do ponownego odzyskania wiary w Jezusa Chrystusa. W „Dziejach Apostolskich” czytamy: „Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32). Uznanie realności zmartwychwstania jest fundamentem chrześcijaństwa.

Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, jest odkupicielem człowieka – Redemptor hominis. Jego zmartwychwstanie jest antycypacją powszechnego zmartwychwstania. Dla chrześcijanina śmierć nie jest ostatecznym końcem życia ludzkiego, lecz progiem nowego etapu – życia wiecznego. Odkupienie jest przebaczeniem miłującego Boga, wezwaniem do przemiany życia, zaproszeniem do wejścia w krąg życia Bożego.

Chrystus jest także trwałą cząstką duchowej kultury ogólnoludzkiej, rezygnacja z Niego jest dewastacją etosu człowieka. Nie tylko chrześcijanie cenią Chrystusa, lecz także ludzie dalecy od religii widzą w Jego postawie oraz nauce fundamentalne wartości moralno – humanistyczne, gdyż szczególnie wskazywał On na niepodważalną godność człowieka.

Dla nas – chrześcijan, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi fundament wiary, ale i najważniejsze … nadaje sens naszemu życiu doczesnemu, którego dopełnienie stanowi życie wieczne.

Źródła:

1. Hryniewicz W., Chrystus nasza Pascha.

2. Kasper W., Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Warszawa 1983.

3. Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995.

Joomla template by Joomlashine.com